top of page"Work is love made visible "  (Kahlil gibran)

 

Michèle Van den Bergh

Michèle Van den Bergh - Vroedvrouw, IPT bekkentherapeut en Borstweefselbehandeling

MICHELE

Ik hou ervan in de schemering van de avond in het bos te wandelen. De stilte is natuurlijk en vol.  Ik wandel traag op het ritme van de nacht en luister met al mijn zintuigen. Ik voel de wind op mijn huid, kijk door mijn wimpers heen, proef de lucht, hoor wat geritsel en ben me bewust van de geur van het bos.  Ik voel me helemaal open en aanwezig.  Hier en nu. Dit is voor mij thuiskomen in mezelf. 

In wezen doen we in een sessie hetzelfde: subtiel luisteren, voelen, gewaarworden en ontdekken van het landschap van jezelf.  We bewandelen jouw innerlijk landschap en bekijken het vanuit de ontdekkende ogen van een kind.  Wanneer er een veilig gevoel is durven onderdrukte emoties en herinneringen zich weer te laten zien.  In zelfaanvaarding lichten de kleuren van jouw landschap op en kan je jouw stralende natuur herinneren.  Het is zo mooi om deze unieke weg samen met jou te mogen gaan.

 

Mijn taak hierin is de veiligheid te bieden die jij nodig hebt om jouw ontdekkingsreis te maken.  Ik ben niet diegene die het beter weet dan jij.  Ik ben trouwe companion die je moed en vertrouwen geeft om verder te gaan.  Ik ben de onbevooroordeelde getuige van het ontluiken van jouw innerlijk weten, het wakker worden van jouw kracht, het uitrekken van je ziel tot in het universum, het thuiskomen in jezelf.

Waar ik voor sta:

 

Authenticiteit

Openheid

No-nonsense

Aanwezigheid

Liefde

Humor

Als zelfstandige vroedvrouw die ook natuurlijke bevallingen begeleidt, maar ook gewoon als vrouw, voel ik me geroepen om het vrouwenlichaam van piepjong tot matuur, bij zwangerschap, geboorte en mama worden te eren en bij te dragen tot de vrouwelijke heling, ontplooiing en herinnering van haar essentie.

IPT was een openbaring voor me.  Ik begreep eindelijk wat 'flow' betekent.  De heling die ontstaat door licht -aandacht- te laten schijnen op de diepe donkerte in het bekken draagt magie in zich.  Deze creatieve kelk wordt weer actief als je haar eert en bewoont!  Het vraagt moed om te durven voelen. Daarom sta ik naast en met je zodat je kan ontspannen en ontdekken op je eigen ritme.  

Toen VLOW borstweefselbehandeling erbij kwam voelde het rond. Dit is deel van mijn pad. Wie een alledaagse massage verwacht vergist zich.  De schoonheid van deze behandeling reikt veel verder dan dat. Het kan gezien worden als een subtiele, krachtige her-opening van de gehele borst (hart) streek. Hiernaast kan het ook heling bieden wanneer er sprake is van trauma. Als vroedvrouw is naaktheid, zoals borsten, een dagdagelijkse realiteit. Toch  voel en belichaam ik het belang van elke vrouwenborst te eren op haar unieke subtiele manier. Ik vind deze behandeling zo waardevol dat ik ze met veel plezier en liefde wil bekend maken in België.

Womens-Essence missie

Womens-Essence inspireert en draagt graag bij in de vrouwelijke ontplooiing en bewustwording.  

 

Vrouwen, het is tijd om wakker te worden in onze essentie, te luisteren naar ons diepe weten, lief te hebben vanuit ons stralende bewuste hart, te creëren vanuit onze vruchtbare kern.  Het is tijd om ons lichaam te eren, ons ritme te respecteren, onze grenzen duidelijk te kunnen maken en ware sensualiteit te beleven. Het is tijd om thuis te komen, in onze schoot, in onze boezem...

Wanneer een druppel water valt in de oceaan vormt het concentrische cirkels tot ver aan de horizon.

Zo vormen zich uitdijende cirkels rond een positieve ervaring.  Zo dijt ook het veld rond een stralende vrouw uit. Elke vrouw die leeft vanuit haar diepe kern inspireert andere vrouwen die weer andere vrouwen inspireren. Beslis om mee het vuur aan te wakkeren, om open te bloeien en de schoonheid te zien in jezelf en anderen.

 

Spreekt dit tot je? Zacht of duidelijk?

Welkom vrouw in jouw zoektocht naar jouw essentie.

De wereld wordt al eeuwen gevoed door mannelijke energie.  Vrouwen hebben gevochten voor gelijke rechten en ze ook gekregen. Hierdoor hebben ze zich aangepast aan de gangbare mannelijke normen. Het mentale denken werd belangrijker dan het intuïtieve weten.  Gaandeweg hebben we de voeling met onze vrouwelijke essentie verloren. Of zijn we ze gewoon vergeten?

 

Luister maar naar de zachte stem van hart en buik... Zij kennen de weg...

bottom of page